2016 – Fundraising Dinner DS in Genève

In aansluiting op een tweedaags congres in Genève met deelnemers uit alle hoeken van de (klimaatbedreigde) wereld, vindt op 27 april 2016 een diner plaats met sponsoren en potentiële sponsoren van de NGO Displacement Solutions.

Na verwelkoming door de gastheer – André Hoffmann – volgt, tussen de gangen door, een informatief programma. Te beginnen met een inleiding door Scott Leckie, directeur van DS. Hij vertelt over benarde leefsituaties in de wereld als gevolg van klimaatveranderingen. Grote aantallen mensen hebben hun woonplaatsen al moeten verlaten en een goed heenkomen gezocht. Vaak zijn zij in sloppenwijken terecht gekomen. Fotojournalist Kadir van Lohuizen onderstreept Leckies verhaal met beelden uit zijn project ‘Where will we go? – The human consequences of the rising sea level’. Ook de film ‘Ontong Java – Life on a vanishing atoll’ laat de ernst van de situatie zien.

Leckie ontvouwt verder het DS Plan 2016-2020. Via een gericht en doordacht herhuisvestingsprogramma zullen mensen uit bedreigde situaties in veiligheid worden gebracht en een nieuw bestaansperspectief geboden krijgen. Het project One family and one house at a time past hierin; het is begin januari 2016 van start gegaan, in Bangladesh. De bedoeling is, dat dit project op een aantal plekken in de wereld wordt uitgerold.

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan bewustwording bij overheden en ontwikkeling van daadkracht: de klimaatproblemen zijn daar serieus genoeg voor. DS focust ook op de rechten van mensen, die van huis en haard verdreven raken.

Afsluitend vindt een discussie over een ander plaats en is er gelegenheid om (ook kritische) vragen te stellen.

 

Naar overzicht