Het verhaal van Water Verbeeld

In de afgelopen tijd was Water Verbeeld gekoppeld aan een project voor klimaatvluchtelingen: herhuisvesting van de allerarmsten, in het door overstroming en verzilting geplaagde Bangladesh. Per verkocht boek werd een jaar lang € 7,50 voor dit project bestemd. Het artikel: displacementsolutions.org/great-news-to-start-2016 verwijst naar Water Verbeeld.

In totaal werden vier veilige huizen gefinanceerd. Aanvullende berichtgeving is te vinden bij Actueel/Archief.

 

Het project ‘one house and one family’ (OHOF) loopt na afronding van het eerste bouwproject gewoon door, de tweede fase is bijna afgerond. Donaties zijn altijd welkom!

Voor uitgebreider informatie: https://displacementsolutions.org/second-phase-of-one-house-one-family-at-a-time-project-almost-complete/

Meer algemeen: www.displacementsolutions.org