Het verhaal van Water Verbeeld

In de afgelopen tijd is Water verbeeld gekoppeld geweest aan een project voor klimaatvluchtelingen: herhuisvesting van de allerarmsten, in het door overstroming en verzilting geplaagde Bangladesh. Dat is hulp in de regio! Per verkocht boek (€ 24,95) werd een jaar lang € 7,50 voor dit project bestemd. In totaal werden vier veilige huizen gefinanceerd. Voor aanvullende berichtgeving: zie Actueel.

Het project ‘one house and one family’ (OHOF-zie hierna) loopt na afronding van het eerste bouwproject gewoon door. Giften zijn welkom.

 

TOELICHTING

Zeespiegelstijging   De koppeling van boek aan project kwam tot stand als vervolg op het aangrijpende multimediaproject ‘Where will they/we go? The human consequences of the rising sea level’ van de fotograaf Kadir van Lohuizen. De beelden waren voor het eerst te zien op het FotoFestival in Naarden -zomer 2015- en maakten veel indruk. Daarom werd de opbrengst van Water verbeeld voor klimaatslachtoffers bestemd.

Bangladesh   In Bangladesh zijn de problemen ernstig. Het land wordt door grote rivieren doorsneden en kent een uitgestrekt deltagebied. Klimaatveranderingen zorgen voor een stijging van de zeespiegel; overstromingen en verzilting zijn het gevolg. Het weer wordt steeds minder voorspelbaar en veroorzaakt, naast droogte, ook stormen, kolkende rivieren en landafslag. De bevolkingsdruk in Bangladesh is groot. De armen leven op de slechtste stukjes grond; ze spoelen regelmatig weg.

Zorg   Niet alleen oorlogen, maar ook klimaatveranderingen brengen stromen van vluchtelingen op gang. Wereldwijd spreekt men dan ook met bezorgdheid over klimaatveranderingen. Er worden ook allerlei maatregelen getroffen om de gevolgen tegen te gaan. Maar er zijn maar weinig organisaties bezig om de slachtoffers te helpen op een praktische manier.

De NGO Displacement Solutions is in die zin uitzonderlijk; zij zet zich op heel directe wijze in voor hulp aan klimaatvluchtelingen, o.m. in Bangladesh. En realiseert zo de vaak bepleite hulp in de regio.

Herhuisvestingsproject   Een nieuw initiatief (2016) van Displacement Solutions is het project: one house and one family at a time. Er worden gelden verzameld om steeds één ’leefeenheid’ van een woning en wat grond te voorzien, zodat een nieuwe, veiliger start kan worden gemaakt. Om te beginnen worden bewoners van Sandwip Island geëvacueerd; dit eiland dreigt overspoeld te worden. De armsten en meest kwetsbaren krijgen voorrang; meer draagkrachtigen vinden vaak hun eigen oplossingen.

Droom   Een huis plus grond en wat elementaire voorzieningen kost ongeveer € 7000. Voor vier families werd een veilig huis al werkelijkheid. De verkoop van Water verbeeld, giften, collecte- en sponsorgelden maakten de bouw van deze huizen mogelijk. De droom van Scott Leckie – directeur van DS en mensenrechten-advocaat – is om binnen afzienbare tijd tientallen families een nieuw toekomstperspectief te kunnen bieden.

Giften   Vanzelfsprekend blijven giften heel welkom, op Rekeningnummer NL33 INGB 0007 1456 10 (onder vermelding van Bangladesh). Vanaf € 50,00 ontvangt u een gratis exemplaar van Water verbeeld, als u een berichtje m.b.t. uw gift achterlaat op de contactpagina.

Informatie   In het artikel: displacementsolutions.org/great-news-to-start-2016 wordt naar Water verbeeld verwezen.

Voor uitgebreider informatie: displacementsolutions.org

Voor een flyer over het project: Klik hier