Missie

Mijn fotografische vreugdes en plezier wil ik graag delen.
Als ik iets van mijn fascinaties, speciaal die door water, op anderen kan overbrengen en hen kan verleiden tot een aandachtiger waarneming, dan is mijn missie geslaagd.

Daarnaast wil ik met mijn fotografische werk een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante en culturele doelen. Het boek Water verbeeld is om die reden geruime tijd gekoppeld geweest aan een klimaatproject.

Mijn foto’s worden verder met regelmaat op openbare locaties tentoongesteld.