Missie

Haar fotografische vreugdes wil Nelke van Dijk graag delen.
Als zij iets van haar fascinaties, speciaal die door water, op anderen kan overbrengen en hen kan verleiden tot een aandachtiger waarneming, dan is haar missie geslaagd.

Daarnaast wil Nelke met haar fotografische werk een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante en culturele doelen. Het boek Water verbeeldĀ is om die reden geruime tijd gekoppeld geweest aan een klimaatproject.