Water

In de afgelopen jaren heeft water mijn bijzondere aandacht getrokken. Water is voor het leven op aarde essentieel en daarnaast ook niet weg te denken. Het toont zich overal, in vele gedaanten, als een ‘zelfscheppend schilderij’. De aanblik van water verandert immers van moment tot moment, van dag tot dag, van seizoen tot seizoen. En daarnaast: van plaats tot plaats.

Ik ben altijd in de gelukkige omstandigheid geweest te kunnen reizen. Zo heb ik op heel verschillende plekken in de wereld opnames kunnen maken. Hierbij werd het meer en meer de kunst om het eigene daar te ontdekken en vast te leggen. Al doende heb ik water steeds beter leren lezen en interpreteren.

Het boek Water Verbeeld (november 2015) is een eerste weerslag van deze ontdekkingstocht. Bekijk het boek via de link: https://indd.adobe.com/view/551616bb-ffd7-4390-a829-fca92273fc63

Mijn recent uitgebrachte boek Zand, Zee, Zilte Wind kan als een vervolg daarop gelden. Dit beperkt zich juist tot een klein terrein, de kust bij Scheveningen tussen pier en havenhoofd. De foto’s hadden overigens langs de hele Nederlandse kust gemaakt kunnen zijn. Schoonheid alom. Link: https://indd.adobe.com/view/4e480404-3164-49ec-81b5-0bff317e5469