Water

In de afgelopen jaren heeft water de bijzondere aandacht getrokken van Nelke van Dijk.

Water is voor het leven op aarde essentieel en daarnaast ook niet weg te denken. Het toont zich overal, in vele gedaanten. Een ‘zelfscheppend schilderij’ noemde Nelke water ooit en een betere omschrijving heeft zij nog niet gevonden.

De aanblik van water verandert voortdurend, van moment tot moment, van dag tot dag, van seizoen tot seizoen. En daarnaast: van plaats tot plaats. De fotografe is altijd in de gelukkige omstandigheid geweest te kunnen reizen. Vanuit haar geboeidheid door water heeft zij op heel verschillende plekken in de wereld opnames kunnen maken; het werd daarbij meer en meer de kunst om dan steeds het eigene te ontdekken en vast te leggen.

Door te werken onder allerlei omstandigheden en op tal van plekken heeft de Nelke water steeds beter leren lezen en interpreteren.

Het boek Water verbeeld (november 2015) is een weerslag van haar ontdekkingstocht.