Water – vriend en vijand

In de afgelopen jaren heeft water mijn bijzondere aandacht getrokken.

Water is voor het leven op aarde essentieel en daarnaast ook niet weg te denken. Het toont zich overal, in vele gedaanten, als een ‘zelfscheppend schilderij’. De aanblik van water verandert immers van moment tot moment, van dag tot dag, van seizoen tot seizoen. En daarnaast: van plaats tot plaats.

Maar water is niet alleen maar schoonheid. Het kan ook verwoestingen aanrichten.

In de afgelopen tijd is mijn boek Water Verbeeld gekoppeld geweest aan een project voor klimaatvluchtelingen: herhuisvesting van de allerarmsten, in het door overstroming en verzilting geplaagde Bangladesh. Per verkocht boek werd een jaar lang € 7,50 voor dit project bestemd. Het artikel: displacementsolutions.org/great-news-to-start-2016 verwijst naar Water Verbeeld. In totaal werden vier veilige huizen gefinanceerd. Zie ook Actueel.

Het ‘OHOF-project’ loopt nog steeds door. Donaties zijn welkom! Voor uitgebreider informatie: https://displacementsolutions.org/second-phase-of-one-house-one-family-at-a-time-project-almost-complete/