Water verbeeld voor medewerkers urologie Rijnstate

Op 13 december 2016 – tijdens een eindejaarsbijeenkomst – ontvangen de medewerkers van de afdeling Urologie van ziekenhuis Rijnstate (Arnhem e.o.) het boek Water verbeeld. Voorafgaand verzorgt Nelke van Dijk een inleiding over de achtergrond van het boek. Ze vertelt vooral over het herhuisvestingsproject in Bangladesh, dat aan haar fotoboek is gekoppeld. De acties voor ‘One house and one family at a time’, een initiatief van NGO Displacement Solutions, beginnen vruchten af te werpen. Dankzij de verkoop van het boek, inzamelingen en sponsorgelden worden nog voor de jaarwisseling drie huizen opgeleverd voor klimaatslachtoffers. De bouw van m.n. het derde huis wordt mogelijk dankzij substantiële acties, zoals die van de afdeling Urologie.